Galways idel

Gtalk မွာ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ဦးတည္းအေပါ ္ အာ႐ံုစူးစိုက္ၿပီး chat ေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာ တစ္ျခား online fri. ၀င္လာတတ္ပါတယ္။ ျပန္မေျဖရင္လည္း တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ အထင္ခံရမယ္။ ျပန္ေျဖေနရရင္လည္း အာ႐ုံလြင့္ေတာ့မယ္။ ဒါဆို အနားမွာမရွိဘူးလို႔ ေျပာေပးမယ့္ galways idel ကိုတင္ထားၾကရေအာင္။

galways idel ကို ဒီမွာ download n install လုပ္ေပါ့။ ၿပီးရင္ taskbar မွ gtalk icon ေပါ ္ right click လုပ္ၿပီး always idle ေရြးထားေပါ့။ မလိုအပ္ေတာ့ရင္ normal or never ျပန္ေျပာင္းထားႏုိင္ပါတယ္။
galways idel က သင့္ကိုယ္စား လွည္႕စားေပးဘို႕ plug in ထည္႕ထားလိုက္ပါလား...

Photobucket

Gtalk hack

gtalk ကို တစ္ခုထက္ ပိုသံုးရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳတတ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တစ္ခုထက္ပိုသံုးခ်င္ရင္ ဒီလိုေလးလုပ္ထားလိုက္ပါ။


gtalk icon ေပါ ္ right click/properties ကိုသြားပါ။ gtalk properties dialog box မွ shortcut ကိုသြားပါ။ Target box မွာ "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe" /startmen0u/ ဒီ extention ေလးေနာက္က space/nomutex ႐ုိက္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ok ေပါ့။ space က ( /nomutex)ပါ။ spacebar ပုတ္႐ုံပါဘဲ။
ရပါၿပီ ႐ွိသမွ် account ေတြနဲ႔ login ၀င္ၿပီး chat ႏိုင္ပါၿပီ။

Photobucket

Photobucket

How to use zawgyi on the gtalk?

Gtalk မွာ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ ေရးမယ္ဆို zawgyi font n keyboard install လုပ္ၿပီးသားျဖစ္ရမည္႕အျပင္ မိမိ နဲ႔ အျပန္အလွန္ ခ်တ္သူမွာလည္း ရွိေနရပါမယ္။
ရွိထားၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ နည္းနည္း ျပင္လိုက္႐ုံဘဲ။

Gtalk ရဲ႕ setting/general/change font/zawgyi/ok ၿပီးၿပီဗ်ာ။ ျမန္မာလိုိုခ်တ္ေတာ့ ပိုၿပီး စံုစေစ့ေစ့ ေျပာလို႔ ေကာင္းတာေပါ့။

Photobucket

Photobucket

Gmail lite

Gmail lite သည္ gmail ကိုလွ်င္ျမန္ေပါ့ပါးစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေရးဆြဲထားသည္႕ project တစ္ခုျဖစ္သည္။ Gmail lite ဟာ gmail ေလာက္ bottom မစံုလင္ေပမယ့္ ေန႔လည္ဘက္မွာ တစ္ကမၻာရဲ႕ request လုပ္မႈေၾကာင့္ အင္တာနက္ေႏွးေကြးေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္ glite နဲ႔ gmail access လုပ္ရင္ standard ထက္ပိုျမန္ဆန္ေစပါတယ္။ bottons ေတြဟာ gmail နဲ႔ သံုးတာျခင္း မကြာပါဘူး။ attach file ကို 1mb limit ေတာ့ကန္႔သတ္ထားတယ္။


Gmail lite ေပါင္းမ်ားစြာ တင္ထားၾကပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ႕သံုးျဖစ္သမွ် ကေတာ့
1.www.litemail.eu
2.gmail.pirana0.com
3.www.hoooe.com
4.www.yoyahoo.com
5.gml.byldan.com
6.gml.everyfilipino.com
7.www.slugcity/gmail
8.hakonaj.supdup.org/gmaillite
9.www.angelfire.com/psy/gmail
10.xingmaylite.freeweb7.com
11.pmachine.celadores.net
12.www.f1l.net
ဒါေတြ အဆင္သင့္သလို ၀င္သံုးျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ပိုင္ ဖန္တီးရင္လည္း လြယ္ကူပါတယ္။
Update: Dead link ေတြ ဖယ္ထုတ္ၿပီး သံုးႏိုင္တဲ့ links တစ္ခ်ိဳ႕ ထည္႕လိုက္ပါတယ္။ Blocked ျဖစ္ေနတာကိုေတာ့ ခ်န္ထားပါေသးတယ္။

http://glite.mysteryzillion.com/# ဒီ glite ကိုေတာ့ ျမန္မာလို စာပို႔ရင္သံုးပါတယ္။
font နဲ႔ keyboard ရွိၿပီးသားသူအတြက္ မလိုေပမယ့္ မရွိရင္ (သို႔) cyber cafe ၊ သြင္းရန္အခက္အခဲရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဒီ glite က ေျဖရွင္းေပးပါတယ္။
font နဲ႔ keyboard ရွိၿပီးသားသူဟာလည္း gmail ရဲ႕ setting ကိုသြား general/outgoing message encoding/use (UFT-8) ေျပာင္းၿပီးမွ glite or gmail standard မွာ ျမန္မာစာသံုးရပါတယ္။

Photobucket

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fnsr%3D0%26ui%3Dhtml%26zy%3Dl&ltmpl=default&ltmplcache=2

https://mail.google.com
ဒီလင့္ခ္လည္း gmail ပြင့္ပါတယ္။လြယ္ကူသင့္ေလွ်ာ္ရာ ေရြးခ်ယ္သံုးေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္း သက္သာေစတာေပါ့။

By pass for stop! access denied ( 1 )

အခ်ိဳ႕ေသာ website မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ ၾကည္႕႐ႈရန္ မသင့္ေလွ်ာ္႐်္ သက္ဆိုင္ရာ ISP မွ blocked လုပ္ထားတတ္ၾကသည္။
www.youtube.com တြင္ နည္းပညာ၊ေလ့လာစရာ၊ရယ္ေမာစရာ အျခားမ်ားစြာေသာ အုပ္စုကြဲမ်ားျဖင့္ ဗီဒီယိုျပကြက္မ်ား အခမဲ့့ လႊင့္တင္၊ကူးယူၾကည္႕႐ႈခြင့္ျပဳထားသည္။
အခ်ိဳ႕ ဗီဒီယိုျပကြက္မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူ ၾကည္႕႐ႈရန္ မသင့္ေလွ်ာ္႐်္ သက္ဆိုင္ရာ ISP မွ webတစ္ခုလံုး ဘန္းလိုက္ရသည္။
သို႔ေသာ္ နည္းပညာ၊ေလ့လာစရာ၊ရယ္ေမာစရာ မ်ားကို ၾကည္႕႐ႈကူးယူႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ေတာ့႐ွိပါသည္။
မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားပါ မထိခိုက္ေစေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို သိမွီသမွ် စုေဆာင္းထားမိပါသည္။

1.Web proxy
http://proxy.org/ က်္ဆိုဒ္တြင္ webproxy ေပါင္း 20000 ခန္႔စုစည္းထားပါသည္။
အေကာင္းဆံုးတို႔သည္ အၿမဲတမ္းေျပာင္းလည္းေန႐်္ up to date ေရြးခ်ယ္ေပးထားသည္မ်ားကို အစဥ္ ဂ႐ုျပဳၾကည္႕သင့္သည္။
webproxy ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အေတာ္အတန္ျပည္႕စံုေသာ ဆိုဒ္ေလးျဖစ္သည္။URL box တြင္ မိမိသြားလိုေသာ လိပ္စာကို႐ုိက္႐်္ GO ကိုႏွိပ္႐ုံျဖင့္ ramdom proxy ဖြင့္ယူႏိုင္သည္။
မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္ရာ ႏွစ္သက္ရာ proxy ကို ကလစ္လုပ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါေသးသည္။
အားနည္းခ်က္မွာ connection speed က်သြားျခင္းပင္။ တစ္ဆင့္ခံတို႔ဧ။္ သေဘာပါ ။ ။

2.Google translater
http://www.google.com/language_tools?hl=en
၄င္း ဆိုဒ္မွ ဘာသာျပန္ web page box ကို အသံုးျပဳျခင္းပါ။
Translate webpage box တြင္ မိမိသြားလိုေသာ လိပ္စာကို႐ုိက္ပါ။ၿပီးေနာက္ ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကား တစ္ခုခုကိုေရြးပါ။
translate ကိုႏွိပ္ၿပီး သြားျခင္းပင္။ပံုမ်ားႏွင့္ဗီဒီယိုဖိုင္ မ်ားအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ပါတယ္။
သူ႔အားနည္းခ်က္က ထို web ရဲ႕ စာမ်ားဖတ္ရန္ ဘာသာစကား ေျပာင္းလည္းေနလို႔ မ်က္စိေနာက္ရတာပါ။

3.IP Address
http://www.hcidata.info/host2ip.htm
ဒီဆိုဒ္မွာ hostname to ip and ip to host name ေျပာင္းေပးပါတယ္။
ဆိုလိုတာက မိမိသြားလိုေသာ လိပ္စာဟာ ip နဲ႔လဲ ဖြင့္လို႔ရတာကိုပါ။
သြားလိုေသာလိိပ္စာကို host name box မွာ႐ုိက္ ၿပီးရင္ ip ကို copy/paste လုပ္ၿပီး ဒိုးေပါ့။
အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အခ်ိဳ႕ဆိုဒ္ကို ip ပါ ဘန္းထားတာကို ႀကံဳရတယ္။

4.Google cached
Google/yahoo search engine မွာ ႐ွာရင္ URL ေဘးမွာ cached ဆိုတာေတြ႕ေနၾကပါ။
အဲဒီ cached ေလးကလစ္လုပ္ၿပီး သြားလဲရပါတယ္။
အားနည္းတာက အဲဒီ webpaqge ကေန တျခား webpages ကူးရင္ block ျပန္ျဖစ္သြားတတ္တယ္။
one page ဘဲ အဆင္ေျပတတ္တယ္။

5.Proxy application
မိမိကြန္ျပဴတာမွာ proxy software run ၿပီးသံုးတာပါ။
ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ႏွစ္ခုေတာ့ သိထားတယ္။

ပထမက ။ ။ www.your-freedom.net
အရင္ကေတာ့ အသံုးမ်ားခဲ့ပါတယ္။
free user ေတာင္ account ရွိရတယ္။64k limited လုပ္ထားတယ္။
java run time ရွိရသလို version က out of date ျဖစ္ျမန္တယ္။
dialup သမားေတြအတြက္ မဆိုသာေပမယ့္ dsl ေတြေတာ့ စိတ္မရွည္စရာပါ။
foreign money သြင္းႏုိင္ၿပီး unlimited သံုးႏိုင္သူေတြေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့။
online game ေတာင္ ကစားႏုိင္တယ္။အျခား စြမ္းရည္ေတြလဲ ရလာမွာကိုး။

ဒုတိယက ။ ။ Ultrasurf
http://www.wujie.net/downloads/ultrasurf/u.zip အဲဒီမွာ ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲ free ေပးတယ္။
ဖိုင္က 140k မျပည္႕ဘူး။ Option/proxy setting မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ host n port ႐ိုက္ OK ေပါ့။
ႏွစ္သက္တာက ဖိုင္ေနရာမယူဘူး။ desktop မွာတင္ ကလစ္လုပ္သံုးေနရံုဘဲ။
အားနည္းေသးတာက failler ျဖစ္ၿပီးရင္ restart con. ျပန္မလုပ္ေပးဘူး။ con. down ခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဂ႐ုစိုက္ရတာေပါ့။

အျခားနည္းေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒီ ၅ခုနဲ႔ေတာင္ အေတာ္ေလး အဆင္ေျပေစပါတယ္။

Zawgyi-One for firefox Browser

Firefox ကိုဖြင့္....
Tool-> Content ကို ၀င္လိုက္ပါ..
Font And Colour တြင္ Advanced ကို၀င္ပါ...
Font ေတြကို Zawgyi-one လုိ႕ေျပာင္းလိုက္ပါ...
Font Size ကိုလည္း သင့္ေတာ္ရာျပင္လိုက္ပါ....
UTF-8 ကိုသံုးပါ...
ျပီးရင္ OK ေပါ့...

Photobucket
ကဲရပါျပီ... ျမန္မာလို... Firefox တစ္ခုလံုး ေဇာ္ဂ်ီ font ျဖစ္သြားပါျပီ...

Photobucket

Zawgyi-One for IE Browser

Internet explorer မွာေဇာ္ဂ်ီ သံုးခ်င္ရင္
အရင္ဆံုး notepad ကိုဖြင့္ပါ...

body
{
font-family:Zawgyi-one;
}
input, select , textarea
{
font-family:Zawgyi-one;
}

ဆိုျပီးရိုက္လိုက္ပါ.... ျပီးရင္ C:\ie.css နဲ႕သိမ္းလိုက္ေပါ့....
ျပီးေတာ့ IE ကိုဖြင့္...
Tool -> Folder option -> Accessibility ကို ႏိွပ္ပါ...
Ignore Font Style specified on web pages ကို check လုပ္ပါ...
Format documents using my style sheet ကို check လုပ္ပါ..
Browse လုပ္လိုက္ပါ...
C:\ie.css ကိုေရြးလိုက္ပါ...
ျပီးရင္ OK လုပ္လိုက္ပါ... OK ထပ္လုပ္ပါ..
ျမန္မာလို... IE တစ္ခုလံုး Zawgyi font ျဖစ္သြားမယ္

Zawgyi-One Keyboard layout

ျမန္မာလိုရိုက္လိုပါက Ctrl+Shift တြဲႏိွပ္လိုက္ပါ… ဒါဆို ျမန္မာ လက္ကြက္ေျပာင္းသြားပါမယ္…
English လုိျပန္ေျပာင္းလိုပါက Ctrl+Shift တြဲႏိွပ္လိုက္ပါ.. English လက္ကြက္ ျပန္ေျပာင္းသြားပါမယ္…
ျမန္မာ လက္ကြက္တြင္ Ctrl+Alt ႏိွပ္ျပီး စာရိုက္ပါက keyboard လက္ကြက္ပံုတြင္ျပထားေသာ အျပာေရာင္စာလံုး ေအာက္ဘက္ ျဖစ္ျပီး
Ctrl+Alt+Shfit ႏိွပ္ျပီး စာရို္က္ပါက keyboard လက္ကြက္ပံုတြင္ ျပထားေသာ အျပာေရာင္စာလံုးအေပၚဘက္ျဖစ္ပါတယ္..

Photobucket

MCPA Excellent Award ဆုကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ကြန္ျပဴတာပညာရွင္အသင္း ၊ NLP language lap ၊ www.mmgreeks.org၊Internet ၊ internet cafe မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ဂ်ာနယ္တို႔ကို ေက်ာ္လႊား႐်္ ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာ ယူနီကုတ္အဖြဲ႕က ရ႐ွိသြားပါသည္။ အင္တာနက္ တြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး ေဖာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

Keyboard Download And Install

Zawgyi Keyboard download အရင္ခ်လိုက္ပါ..
Zawgyi Keyboard Install လုပ္ပါ...
ျပီးရင္ Logout လုပ္လိုက္...
Login ျပန္၀င္လိုက္ရင္ရျပီ...

taskbar မွာ Keyboard icon မတက္လာဘူးဆိုရင္
run-> intl.cpl -> Language -> Detail ကိုႏိွပ္လိုက္ပါ...
ေနာက္ထပ္ dialog box တက္လာပါမယ္...
Advance -> Turn off advanced text services က check ျဖစ္ေနပါမယ္...
uncheck လုပ္လိုက္ပါ...
keyboard icon ေလး taskbar မွာေပၚလာပါမယ္..
ေဇာ္ဂ်ီျဖင့္ စာရုိက္ႏုိင္ပါၿပီ။

zo1

zo2

zo3

Font Download And Install

Zawgyi-One download အရင္ခ်လိုက္ပါ…
C:\WINDOWS\Fonts ေအာက္ထဲသို႕ download ခ်ထားေသာ zawgyi-one.ttf ကို paste လုပ္လိုက္ပါ…
ျပီးရင္ font active ျဖစ္၇န္အတြက္ zawgyi-one ကို double-click လုပ္ျပီးဖြင့္ၾကည့္ပါ.. ပြင့္လာျပီးလွ်င္ ျပန္ပိတ္လိုက္ပါ..

ေဇာ္ဂ်ီျဖင့္ ေရးသားေသာစာမ်ား ဖတ္ႏုိင္ပါၿပီ။